Tầm nhìn và sứ mệnh

  • Tầm Nhìn : Trở thành đơn vị uy tín hàng đầu trong việc kết nối nguồn lực, đào tạo Mar&Sale Pro, hỗ trợ giao thương cho các doanh nghiệp tại Việt Nam. 
  • Hệ sinh thái SalePro ra đời với sứ mệnh nâng tầm vị thế nghề Sale.
  • Đối với khách hàng : Đào tạo, kết nối nguồn lực, tăng doanh thu, giảm chi phí.
  • Đối với nhân viên : Tăng trưởng Tâm – Tầm – Tài – Tín – Toả.
  • Đối với xã hội : Phụng sự & Lan toả giá trị tốt đẹp.
  • Giá trị cốt lõi : Đoàn kết – Uy Tín – Tích Cực – Giải Pháp – Chuyên Nghiệp – Hiệu Quả.