Hình ảnh khóa học

Các đơn vị, tổ chức doanh nghiệp đã được học viện salepro trực tư vấn, đào tạo :

1. Manulife Việt Nam, chi nhánh TP HCM

2. Công ty đào tạo BestSkill Acedamy, Công ty PMAXLAnd, công ty DOMICA, công ty Thelight Media,…..

3. Hệ thống trường mầm non Sasuke Việt Nam

4, Các doanh nghiệp trong cộng đồng khởi nghiệp việt nam.

5, Doanh nghiệp đèn gỗ, các hộ kinh doanh cá thể trong cộng đồng KNVN ( 150.000 thành viên).

6, Các doanh nghiệp trong nhóm VIP. KNVN ( hơn 200 doanh nghiệp)

7, Hơn 150 doanh nghiệp trong hệ sinh thái Salepro, CEOPRO

8, Chủ tịch đã sáng lập và phát triển Hệ Sinh Thái Saleprohệ sinh thái Ceopro, Dự án Mentor+….