Giảng viên

Đội ngũ giảng viên là các chủ doanh nghiệp, nhà quản lý, các thầy cô giáo, nhiều năm kinh nghiệm đào tạo

Với phương châm đội ngũ giảng viên phải là các chuyên gia thực tiễn tại các doanh nghiệp, tập đoàn trực tiếp hưỡng dẫn cho các học viên những kiến thức kinh nghiệm thực tế nhất. Học viện đào tạo Salepro mong muốn hợp tác với các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực về phát triển doanh nghiệp và phát triển cá nhân để mang lại những chương trình đào tạo giá trị cao nhất cho học viên. 

 

Hoàng Huynh
Giám Đốc Thương Hiệu Salepro

Nguyễn Phương Hoa
Thạc sỹ tài chính CFO Tập Đoàn Kinh tế

Jack Dũng
Chủ tịch hệ sinh thái Salepro Chuyên gia tư vấn bán hàng

Vân Anh Hrm
Tổng Giám Đốc Công Ty Salepro