Daily Archives: March 31, 2021

SỐNG

Tôi thường suy tư nhiều hơn những gì bạn nhìn thấy… Vì cuộc sống của tôi đầy những suy tư, nỗi buồn, thất bại và va vấp, cũng đan xen chút niềm vui nên góc nhìn đời có phần lạc quan tích cực để bù trừ. Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ là người hoàn hảo .Tôi chỉ lớn ...

Read More »